De Lochemse Evenementen Organisatie verzorgt van 3 t/m 6 juni 2019 voor de 43e keer de Avond4daagse. Per avond kan gekozen worden uit een route van 5 km of 10 km wandelen. Bovendien is het dit jaar voor het eerst mogelijk om aan de kleuterroute van ± 1 km mee te doen.

Er kan zowel individueel als in groepsverband aan deze Avond4daagse worden deelgenomen. Een groep bestaat uit minimaal 11 personen (incl. leider/leidster). Op de laatste avond (donderdag 6 juni) kunnen eventueel school/verenigingsvlaggen worden meegenomen.

Vooraf inschrijven

Men kan zich inschrijven op maandag 20 mei bij Bianca Tijink, Westenberg 16 in Lochem. Zij is beschikbaar van 18:00 tot 21:00 uur. Mocht dit niet schikken dan is inschrijven op maandag 3 juni (start Avond4daagse) ook nog mogelijk.

Voor groepen graag de volgende informatie doorgeven:

 • naam + adres (leider/leidster als eerste vermelden);
 • of er met of zonder medaille wordt gelopen;
 • m.b.t. wandelaars die met medaille wandelen voor de hoeveelste keer de Avond4daagse nu wordt gelopen (dus 4 avonden met medaille);
 • personen die 1 of 2 avonden wandelen krijgen een dagspeld indien hiervoor is betaald;
 • totale inschrijfkosten per groep.

Inschrijfkosten

Avond4daagse
met cijfermedaille
Avond4daagse
zonder cijfermedaille
Avondtocht
met dagspeld
Avondtocht
zonder dagspeld
Leden L.E.O./K.W.B.N. € 3,50 € 2,50 € 2,50 € 1,50
Niet-leden € 4,50 € 3,50 € 3,50 € 2,50
Leerlingen € 4,50 € 3,50
Begeleiding leerlingen € 4,00 € 3,00

* Alle bovengenoemde inschrijfkosten zijn per persoon en alleen geldig bij voorinschrijving.
** Voorinschrijving is op 20 mei 2019. Na deze datum bedragen de inschrijfkosten voor de Avond4daagse € 0,50 p.p. meer; avondtocht € 0,20 p.p. meer.

Starttijden

Op 3, 4 en 5 juni:
10 km om 18:30 uur vanaf de parkeerplaats van Accon aan de Tusselerzijde;
1 km om 18:40 uur vanaf parkeerplaats van Zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35, Lochem;
5 km om 18:45 uur vanaf de parkeerplaats van Zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35, Lochem.

Het startbureau is op deze dagen binnen bij Zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35 te Lochem.

Op 6 juni start op de Grote Markt:
10 km start om 18:00 uur;
5 km start om 18:30 uur.
De 1 km groep start om ± 20:00 uur vanaf het grasveld aan de Kopermolenring en loopt dus op die manier de intocht-route mee.

Op deze laatste wandelavond komen de wandelaars tezamen op het grasveld aan de Kopermolenring en worden daar terugverwacht tussen ± 19:30 - 19:45 uur. Hier kunnen de wandelaars bloemen of een andere attentie in ontvangst nemen. Wanneer iedereen hier is aangekomen gaan de wandelaars met hun "supporters" onder muzikale begeleiding naar de Grote Markt. Daar zullen de medailles worden uitgereikt.

Reglement

Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars, het Rode Kruis en de medewerkers van de L.E.O. moeten te allen tijde direct worden opgevolgd!

Wij gebruiken een gedeelte van het parkeerterrein van Accon en die van Bousema.

 • Het deelnemen aan een Avond4daagse is te allen tijde voor eigen risico van de deelnemer/vrijwilliger.
 • Om een medaille te mogen ontvangen dient iedere persoon minimaal 3 avonden de 1, 5 of 10 km te lopen.
 • Om de start zo goed mogelijk te laten verlopen wordt men verzocht om zich 15 minuten voor de start bij het startbureau aan te melden.
 • Iedere avond wordt op een, door het bestuur bepaalde, volgorde gestart.
 • Groepen die niet klaar staan moeten blijven wachten tot iedereen gestart is en moeten als laatste groep starten.
 • Er mogen tussen de wandelaars geen fietsen worden meegevoerd. Het meenemen van kinder-/wandelwagens wordt mede vanwege de hoeveelheid zandpaden afgeraden. Rolstoelgebruikers wordt geadviseerd voor deelname eerst met het bestuur te overleggen.
 • Individuele wandelaars mogen honden aangelijnd meenemen; ze moeten hun hond in de drukte wel onder controle hebben. Als dit in een groep gebeurt moet die betreffende groep er tevens akkoord mee gaan.
 • Tijdens het lopen van de Avond4daagse blijven de kinderen bij de eigen begeleider.
 • Als begeleider dient u de kinderen te begeleiden en aan te spreken op ongeoorloofd gedrag. Wanneer een groep andere groepen hindert, volgen er consequenties, uitsluitsel van de Avond4daagse kan daar één van zijn.
 • Afval behoort in de afvalbak en niet op de grond.
 • Roken alsmede het nuttigen van alcoholische dranken is voorafgaand-, tijdens de uitreiking van de medailles en tijdens het lopen van de Avond4daagse verboden!
 • Geef uw kind(eren) niet te veel snoep en drinken mee! Bovendien delen verschillende sponsoren op alle dagen iets lekkers uit.
 • Uw kind wordt beloond met een medaille, wilt u meer geven denk daarbij aan iets anders dan snoep.
 • Bij groepen (van meer dan 11 personen) wordt een groepsattentie uitgereikt.
 • Uitzonderingen m.b.t. bovenstaande alleen na overleg met het bestuur van de L.E.O.
 • Deze Avond4daagse wordt gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland.

Agenda

Datum Tijd Evenement Locatie Omschrijving
MA 03-06-2019 18:30 - 22:00 uur 43e Avond4daagse (dag 1/4) Zalencentrum Bousema Starttijd 1 km: 18:40 uur
Starttijd 5 km: 18:45 uur
Starttijd 10 km: 18:30 uur
DI 04-06-2019 18:30 - 22:00 uur 43e Avond4daagse (dag 2/4) Zalencentrum Bousema Starttijd 1 km: 18:40 uur
Starttijd 5 km: 18:45 uur
Starttijd 10 km: 18:30 uur
WO 05-06-2019 18:30 - 22:00 uur 43e Avond4daagse (dag 3/4) Zalencentrum Bousema Starttijd 1 km: 18:40 uur
Starttijd 5 km: 18:45 uur
Starttijd 10 km: 18:30 uur
DO 06-06-2019 18:00 - 22:00 uur 43e Avond4daagse (dag 4/4) Grote Markt Lochem Starttijd 1 km: 20:00 uur
Starttijd 5 km: 18:30 uur
Starttijd 10 km: 18:00 uur

Bekijk ons jaarprogramma voor een volledig overzicht van onze activiteiten.