Daag jezelf uit, samen met je vriendjes, collega's, teamgenoten of trommel die oude schoolklas eens op. De routes lopen door Lochem en zijn mooie omgeving. Wandel mee met de gezelligste wandeltocht!

Van 28 mei t/m 31 mei 2024 organiseren wij weer onze jaarlijkse Avond4daagse, dit jaar de 48e editie.

Voor vier avonden hebben mooie wandelingen uitgezet. Elke avond heeft een andere route. De routes zijn 3, 5 of 10 km lang en halverwege is een pauzeplaats (stempelpost) opgenomen. Op deze pauzeplaats krijg je een consumptie aangeboden.

En natuurlijk is het bij de intocht nog even nagenieten op het gezellige terras met muziek van de Bigband Berkelland. Elke avond is er een versnapering dat door de L.E.O. of een sponsor ter beschikking wordt gesteld.

Dus, mooie routes, volop gezelligheid, etc. etc. Is er nog een reden om niet mee te wandelen? Voor nog meer sfeer en gezelligheid trommel je natuurlijk je vrienden, familie en kennissen op die je tijdens de intocht opwachten op de Kleine Markt.

Starttijden en routes
Dit jaar is de start én finish alle dagen op de Kleine Markt in Lochem.
Routes zijn iedere dag van de Avondvierdaagse vanaf 16:30 uur op deze pagina te downloaden (PDF). Liever een papieren versie? Deze zijn verkrijgbaar bij onze informatietafel naast de kerk.

De starttijden zijn als volgt:
10 km: 17:30 uur
3 km: 17:45 uur
5 km: 18:15 uur

Regels en verantwoordelijkheden

Het is niet toegestaan om te blijven hangen na het brengen van de deelnemers. Specifiek voor ouders/verzorgers van deelnemende kinderen die zelf niet meewandelen: Wij verzoeken jullie dringend om na het brengen van de kinderen zo spoedig mogelijk het afgezette terrein te verlaten en niet aldaar de start af te wachten.

Om een groot evenement als de Avond4daagse Lochem veilig en leuk voor iedereen te laten verlopen is het nodig dat alle deelnemers zich houden aan vooraf vastgelegde afspraken. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan deze afspraken houden uit de Avondvierdaagse te verwijderen en van verdere deelname uit te sluiten. Aanwijzingen van de organisatie en de vrijwilligers van de L.E.O., politie, verkeersregelaars en EHBO moeten te allen tijde direct worden opgevolgd!

 • De wandelaars lopen op eigen verantwoording. Iedere wandelaar wordt geacht minimaal drie de avonden volgens de vastgestelde route te lopen en alleen dan ontvangt een deelnemer de medaille. Controleposten zijn aanwezig.
 • Per 8 kinderen tot 12 jaar mag er maximaal 1 begeleider meewandelen. Als de begeleiders zelf inschrijven en deelnemer zijn van de avondvierdaagse kunnen er net zoveel meelopen als gewenst. Het meelopen van extra ouders/kinderen zonder inschrijving is niet toegestaan en aan de rustpost krijgt men dan geen lekkers.
 • De 3 km wandelt 2 aan 2 i.v.m. de veiligheid van deelnemers.
 • Begeleiders met fietsen mogen niet in de tocht meelopen.
 • De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun groep. Bij lastig vallen van anderen of ander overlastgevend gedrag word je geacht de wandelaar hierop aan te spreken.
 • Groepen die andere groepen tijdens de wandelingen hinderen starten de andere avonden als laatste.
 • Honden mogen aangelijnd meelopen mits er eerst contact is geweest met de organisatie. Ook in het bosgebied dienen de honden aangelijnd te zijn.
 • De begeleiders dienen ervoor te zorgen dat afval niet op de grond wordt gegooid.
 • Het gehele evenement is rook- en alcoholvrij. Dit betekent dat er op het start/finish-terrein en op de routes niet wordt gerookt of alcohol wordt genuttigd.
 • (Grootschalig) uitdelen van snoep/drinken of ander lekkers tijdens de route dient vooraf te worden overlegd met de organisatie en is zelfstandig niet toegestaan. Voor de intocht op de vrijdagavond: Deel niet uit voor de start, maar pas tijdens de intocht op de Kleine Markt.
 • Alle wandelaars worden beloond met een medaille als ze zich daarvoor hebben opgegeven. Wil je meer geven, denk daarbij ook aan iets anders dan snoep.
 • Als je vindt dat de wandelaar een groot cadeau verdient voor alle vier wandelavonden geef dit dan thuis na afloop. Laat een wandelaar niet 3, 5 of 10 km lopen met het cadeau.