Draagt u de Lochemse Evenementen Organisatie een warm hart toe? Steun ons. Dit kan natuurlijk op heel veel manieren. Bijvoorbeeld met een financiële donatie. Maar wat dacht u van het schenken/uitlenen van bijvoorbeeld materialen? (denk hierbij aan een podium, geluidsapperatuur, schrikhekken, de inhoud van de snoepzakjes bij palmpasen, nieuwe kleding, de eieren om te verstoppen, enzovoorts.

Als een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen de sponsoren onze activiteiten die de Lochemse Evenementen Organisatie ten behoeve van het algemeen belang organiseert. Via de oranjevereniging tonen deze bedrijven de betrokkenheid bij het reilen en zeilen in Lochem.

De sponsorgroep bestaat uit een tweetal categorieën, zoals de ondernemerslidmaatschappen en sponsors. Dit alles naar rato van de ondersteuning die een bedrijf of instantie de oranjevereniging biedt. Als tegenprestatie kunnen speciale arrangementen worden afgesproken en kunnen op de specifieke wensen van een sponsor worden afgestemd.

Vindt u dat uw bedrijf ons hierin past, neem dan contact met ons op!

 06 - 49 80 32 08

 info@leolochem.nl

Stuur een bericht